""!


 


      29 2011 ǻ 13- , .     : , , -, , , .

     ǻ.

     100 , , 35 .

     - :
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ... .         ǻ, -2011:
  • , 6 - 6 ǻ;
  • , 6 ǻ;
  • , 6 6 ;
  • , , 5 , 5 6 .

         - :

        1 : - 6 ǻ

        1 : - 6

        2 6         " " ""  • ...
    ...

    ""
    © "" (2005-2017)