""- , !

 -


      29 2011 ǻ 13- , .     : , , -, , , .

     ǻ.

     100 , , 35 .

     - :
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • ... .       ǻ, -2011:
 • , 6 - 6 ǻ;
 • , 6 ǻ;
 • , 6 6 ;
 • , , 5 , 5 6 .

       - :

      1 : - 6 ǻ

      1 : - 6

      2 6       " " "" • © "" (2005-2021)